Перевод на русский:

  • по месту   
    (Adjective  )
  • ситуационно   
    (Adjective  )

Подобные фразы в словаре греческий русский. (1)

επί τούτου
ситуационно; по месту

    Показать склонение

Пример предложения с "επί τούτω", памяти переводов

add example
el Αυτό θα πει εκπαίδευση επί τούτου, έτσι
ru Обучение на рабочем месте в действии
el Και ως εκ τούτου ο καθένας έπρεπε να δείξει τη ρητορεία του, την κριτική του ικανότητα, την πολιτική του ικανότητα
ru И поэтому каждый должен показать свое красноречие, критицизм, способности политика
el " Ποτέ τούτα τα χέρια δε θα καθαρίσουν; "
ru " Разве эти руки никогда не отмоются? "
el Τί είναι τούτο, παγίδα
ru Это что, постава?
el τί λέει τούτο ' δω; Το " Χάουαρντς Εντ "
ru А это про что?- " Поместье Ховардс- энд "?
el Ως εκ τούτου, η σύνδεση μεταξύ του συζύγου και του θύματος είναι αβάσιμη
ru Према томе, ваша веза између супруга и жртве је неоснована
el Ως εκ τούτου, ο θάνατός του δεν ήταν μάταιος
ru Поэтому его смерть не была напрасной
el Σε ποιον άλλον να δώσεις ένα τουτ- τουτ
ru Кто еще даст вам " choo- choo "?
el Κανείς δεν θα υποπτευτεί ότι ο Τάλιος άφησε τούτο τον κόσμο
ru Никто не станет подозревать, что Туллий покинул этот мир
el Διά τούτου, πρέπει να αποβληθούν
ru Они на грани исключения
el Εκείνο σπίτι είναι πολύ καλύτερο από τούτο.
ru Тот дом гораздо лучше, чем этот.
el Ως εκ τούτου σεβάσμια, απέχουμε
ru Поэтому, со всем уважением, мы воздерживаемся
el Τα μηνύματα πολλές φορές έρχονται και στις δύο μορφές. Αυτή η επιλογή καθορίζει αν θα εμφανίζεται το HTML τμήμα ή το τμήμα απλού κειμένου. Η εμφάνιση του HTML τμήματος κάνει το μήνυμα πιο ευπαρουσίαστο, αλλά την ίδια στιγμή ίσως υπάρξει πρόβλημα ασφαλείας του συστήματος. Η εμφάνιση του τμήματος απλού κειμένου χάνει τη μορφοποίηση του μηνύματος, αλλά καθιστά σχεδόν αδύνατο το να υπάρξει πρόβλημα ασφαλείας μέσω του αναγνώστη HTML (Konqueror). Η κατωτέρω επιλογή προφυλάσσει από μια γνωστή κατάχρηση των HTML μηνυμάτων, αλλά δεν μπορεί να προφυλάξει από θέματα ασφαλείας άγνωστα την στιγμή δημιουργίας αυτής της έκδοσης του kmail. Ως εκ τούτου προτείνεται να μη προτιμάται η HTML από το απλό κείμενο. Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτή την επιλογή ανά φάκελο, από το μενού Φάκελος του κεντρικού παραθύρου του kmail
ru Иногда электронные сообщения приходят в обоих форматах. Эта опция устанавливает, в каком виде показать сообщение-как HTML или как обычный текст. Показ в виде HTML делает сообщение более красивым, но в то же время увеличивает риск нарушения безопасности. При показе простого текста форматирование теряется, однако становится невозможным нарушение безопасности при использовании движка HTML (Konqueror). Данный параметр защищает от наиболее частого неправильного использования сообщений в формате HTML. Но он не может сохранить против способов нарушения безопасности, которые были неизвестны на момент выпуска этой версии KMail. Поэтому рекомендуется использовать не HTML, а обычный текст
el Πριν αφήσω τον κόσμο τούτο...... θα γελάσω με σένα
ru До того, как покину эту землю...... я посмеюсь над вами
el Γιατί το να βρίσκεσαι εδώ σημαίνει ότι είναι η τελευταία σου ώρα στον μάταιο τούτο κόσμο
ru Потому что если вы здесь,- это значит, что настал ваш последний час на большом голубом шарике
el Πέραν τούτου, εσύ έχεις κερδίσει μια μάχη, ενώ εγώ εκατοντάδες
ru Вдобавок, у тебя за плечами один бой, а у меня- сотни
el Ας ξεχάσουμε τους απόντες φίλους, κι ας εστιάσουμε στην ένδοξη τούτη μέρα
ru Давайте выкинем отсутствующих друзей из головы и сконцентрируемся на будущих славных днях
el Για να μην έχω φύγει από τούτο το τρελάδικο ακόμη
ru Я всё ещё здесь, в этом сумасшедшем доме
el Κατόπιν τούτου, αποσύρουμε την προσφορα μας
ru Считайте, что всё отменяется
el Νομίζω ότι τούτο το ραβδί είναι ό, τι πρέπει για την περίσταση
ru Мне кажется, что прут лучше всего подойдёт для наших целей
Показаны страницы 1. Найдено 199 предложения с фразой επί τούτω.Найдено за 3,507 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.